Rotate Device to Portrait"

Naša Prica

Otkrijte

Hotel Palazzo Radomiri je podignut na ruševinama vlastelinske, brodovlasničke porodične vile, doma koji je izrodio mnoge hrabre kapetane i mornare. Vjekovi i mnogi strani osvajači su oštetili zidove ove rezidencije da bi konačno zemljotres 1979 učinio poslednji udarac ovom karizmatičnom zdanju. Samo ostaci konture zidova koji su podsjećali na veličanstvenu prošlost ovih gradjevina bili su prisutni kada je pokojni Gavrilo Urošević, sa svojom kćerkom Annom, oboje arhitekti, svojim vizionarskim duhom i bez straha od izazova, odlučio da obnovi ove zidine u njihovu originalnu ljepotu, bez obzira na sve nepodobnosti tog vremena. Cijela familija se angažovala oko ovog neobičnog i nepredvidivog zadatka, da ruševine pretvori u intimnu vilu koja će postati Butik hotel, i ugostiti uvijek posebne goste koji umiju da prepoznaju napor i strpljenje potrošene da se ova rezidencija dovede u sadašnje stanje. Svaki kamen, svaki detalj je bio oživljen pažljivim istraživanjem i odlučnošću, da bi se konačno dobio ovaj dragulj na Mediteranu, a koji se i dalje svakodnevno unapredjuje u korak s vremenom.

.
Naša Prica

Otkrijte

Hotel Palazzo Radomiri je podignut na ruševinama vlastelinske, brodovlasničke porodične vile, doma koji je izrodio mnoge hrabre kapetane i mornare. Vjekovi i mnogi strani osvajači su oštetili zidove ove rezidencije da bi konačno zemljotres 1979 učinio poslednji udarac ovom karizmatičnom zdanju. Samo ostaci konture zidova koji su podsjećali na veličanstvenu prošlost ovih gradjevina bili su prisutni kada je pokojni Gavrilo Urošević, sa svojom kćerkom Annom, oboje arhitekti, svojim vizionarskim duhom i bez straha od izazova, odlučio da obnovi ove zidine u njihovu originalnu ljepotu, bez obzira na sve nepodobnosti tog vremena. Cijela familija se angažovala oko ovog neobičnog i nepredvidivog zadatka, da ruševine pretvori u intimnu vilu koja će postati Butik hotel, i ugostiti uvijek posebne goste koji umiju da prepoznaju napor i strpljenje potrošene da se ova rezidencija dovede u sadašnje stanje. Svaki kamen, svaki detalj je bio oživljen pažljivim istraživanjem i odlučnošću, da bi se konačno dobio ovaj dragulj na Mediteranu, a koji se i dalje svakodnevno unapredjuje u korak s vremenom.