Rotate Device to Portrait"

Palaco

Otkrijte

Centralni objekat u kompleksu Palazzo, na samoj obali mora, je sagradjen krajem 17og, početka 18. vjeka od strane kapetana Marka Tomovog Radimira. Kako je Kotor sa okolinom u to vrijeme bio dio Mletačke republike, uticaj Italijanske arhitekture je očigledan. Posebno značajna pojedinost je balkon na prednjoj fasadi, koji je jedan od najljepših u Boki. Tri skulpture – Atlanta koje drže balkon su djelo istog umjetnika koji je radio oltar na ostrvu Gospi od Škrpijele kraj Perasta. Danas je ovaj objekat ubrojan u statutarnu listu objekata od posebne arhitektonske vrijednosti, i gradirana je kao spomenik III kategorije.

Pored pomenute strukture, hotel se sastoji od još dva objekta sa restoranom, fitnes studijom, primorskom baštom, pontom za čamce i sunčanje, parkingom, unutrašnjim dvorištem-terasom od kojih jedno ima bazen. Kompleks se prostire od mora do magistrale. Planine koje se nadvijaju nad zalivom su neodvojivi dio pejzaža, tako da su stepenice neizbježni dio kompleksa, te stoga hotel nije preporučljiv za invalidska kolica.

.
Palaco

Otkrijte

Centralni objekat u kompleksu Palazzo, na samoj obali mora, je sagradjen krajem 17og, početka 18. vjeka od strane kapetana Marka Tomovog Radimira. Kako je Kotor sa okolinom u to vrijeme bio dio Mletačke republike, uticaj Italijanske arhitekture je očigledan. Posebno značajna pojedinost je balkon na prednjoj fasadi, koji je jedan od najljepših u Boki. Tri skulpture – Atlanta koje drže balkon su djelo istog umjetnika koji je radio oltar na ostrvu Gospi od Škrpijele kraj Perasta. Danas je ovaj objekat ubrojan u statutarnu listu objekata od posebne arhitektonske vrijednosti, i gradirana je kao spomenik III kategorije.

Pored pomenute strukture, hotel se sastoji od još dva objekta sa restoranom, fitnes studijom, primorskom baštom, pontom za čamce i sunčanje, parkingom, unutrašnjim dvorištem-terasom od kojih jedno ima bazen. Kompleks se prostire od mora do magistrale. Planine koje se nadvijaju nad zalivom su neodvojivi dio pejzaža, tako da su stepenice neizbježni dio kompleksa, te stoga hotel nije preporučljiv za invalidska kolica.