Rotate Device to Portrait"

Istorija

Otkrijte

Boka Kotorska je bila pod vlašću Mletačke Republike od 1420 do 1797 godine, koja je donijela u ovaj zaliv svoj stil, bogatstvo, prosperitet, te prateće manifestacije kroz trgovinu, brodogradnju i moreplovstvo. U 18. vijeku stanovnici Boke, Bokelji su imali uticajnu flotu koja je brojala preko 300 brodova. Njihov talenat i hrabrost na morima su bili poznati na daleko. Kapetanske familije su bile veoma poštovane, te su lokaliteti njihovih domaćinstava i vila bili često zvani po njima. Palazzo Radomiri je jedno od takvih zdanja koje je svojevremeno pripadalo proslavljenoj porodici brodovlasnika i kapetana – Radimiri. Sagradjeno upravo u periodu kada su bile kreirane mape Boke od strane Mletačkog geografa, Coronelli Vincenzo Maria, koji je 1688 godine nazvao lokalitet današnjeg hotela imenom Radomiri. Kopija ove mape se čuva u Pomorskom Muzeju u Kotoru, a reprodukcija se može vidjeti u hotelu. Za vladavine Venecije, Bokelji su prihvatili veliki broj mletačkih riječi i izreka, koje su i danas u upotrebi, što je formiralo poseban bokeljški dijalekat. Tako je i Palazzo Radomiri dobio ime po slijedu običaja, naziva lokaliteta i poštovanja prema familiji osnivača objekata.

.
Istorija

Otkrijte

Boka Kotorska je bila pod vlašću Mletačke Republike od 1420 do 1797 godine, koja je donijela u ovaj zaliv svoj stil, bogatstvo, prosperitet, te prateće manifestacije kroz trgovinu, brodogradnju i moreplovstvo. U 18. vijeku stanovnici Boke, Bokelji su imali uticajnu flotu koja je brojala preko 300 brodova. Njihov talenat i hrabrost na morima su bili poznati na daleko. Kapetanske familije su bile veoma poštovane, te su lokaliteti njihovih domaćinstava i vila bili često zvani po njima. Palazzo Radomiri je jedno od takvih zdanja koje je svojevremeno pripadalo proslavljenoj porodici brodovlasnika i kapetana – Radimiri. Sagradjeno upravo u periodu kada su bile kreirane mape Boke od strane Mletačkog geografa, Coronelli Vincenzo Maria, koji je 1688 godine nazvao lokalitet današnjeg hotela imenom Radomiri. Kopija ove mape se čuva u Pomorskom Muzeju u Kotoru, a reprodukcija se može vidjeti u hotelu. Za vladavine Venecije, Bokelji su prihvatili veliki broj mletačkih riječi i izreka, koje su i danas u upotrebi, što je formiralo poseban bokeljški dijalekat. Tako je i Palazzo Radomiri dobio ime po slijedu običaja, naziva lokaliteta i poštovanja prema familiji osnivača objekata.